Udruženje za medicinu sporta Srbije
 
VI Kongres medicine sporta / III Kongres prevencije dopinga u sportuUdruženje za medicinu sporta Srbije

zajedno sa:
Antidoping agencijom Republike Srbije
Fakultetom medicinskih nauka – Univerzitet u Kragujevcu
Katedrom za bromatologiju – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Fakultetom za fizičku kulturu i menadžment u sportu – Univerzitet Singidunum
Kliničko-bolničkim centrom Bežanijska kosa
Visoka sportska i zdravstvena škola
Udruženjem za sportsku kardiologiju Srbije
Centrom za sportsku ishranu i suplementaciju

Dečji kulturni centar Beograd, 10. - 11. maj 2018. godineDrage kolege, sportisti, treneri i svi vi koji se bavite sportom,

U sportu su se mnoge stvari promenile tokom poslednjih godina i postizanje vrhunskog rezultata zahteva saradnju velikog broja stručnjaka. Sva naša istraživanja su pokazala da su naši sportisti uglavnom prepušteni sebi. Ako znamo da vrhunske sportiste iz razvijenih zemalja prati veliki broj stručnjaka i da su njihovi budžeti izuzetno veliki (na primer Britanske bicikliste prati preko 20 stručnjaka i imaju budžet od 26 miliona funti), onda se postavlja pitanje kako mi u našim uslovima možemo da im pomognemo. Činjenica da imamo razvijene sve oblasti sportske medicine, ali i da sportski stručnjaci nedovoljno prate trendove, zahteva okupljanje svih onih koji imaju šta da kažu u ovoj oblasti. Zbog toga pored Udruženja za medicinu sporta Srbije u organizaciji ovog kongresa učestvuje Antidoping agencija Republike Srbije, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment i sportu, Univerzitet Singidunum, Kliničko bolnički centar Bežanijska kosa, Udruženje za sportsku kardiologiju i Centar za sportsku ishranu i suplementaciju. Naravno, kongres je otvoren za sve istraživače, ali i praktičare koji imaju sopstvene rezultate koje žele da prikažu, a posebno za radove studenta na akademskim i master studijima.

Poslednji kongres medicine sporta održan je 2012. godine, a kongres prevencije dopinga u sportu 2016. godine. Razloga ima mnogo, a jedan od važnijih je interesovanje. Činjenica je da smo mi mala zemlja i da je važno da oni koji imaju šta da kažu dobiju priliku. Pored toga ovakvi multispecijalistički događaji uvek donese nešto novo. S druge strane verujemo da smo se uželeli jedni drugih i da je pravi trenutak da razmenimo misli i vidimo ko šta radi. Na kongresu će pored stručnjaka iz svih oblasti sporta biti prisutni i stipendisti, odnosno naši najbolji sportisti, tako da verujemo da će izbor tema biti takav da će maksimalno zainteresovati najširu publiku. Posebno ćemo se postarati da omogućimo masterima fizičke kulture da predstave svoje radove, a najbolji će biti nagrađen. Potrudićemo se da okupimo i izlagače koji u svom programu imaju ono što je neophodno sportistima za ostvarivanje vrhunskog rezultata.

Prof. dr Nenad Dikić
Predsednik Kongresa

NAUČNI ODBOR


Anđelković Marija
Antić Branislav
Blaženčić Mladenović Vera
Dikić Nenad
Đorđević Brižita
Jakovljević Vladimir
Milinković Zdeslav
Mileusnić Milan
Mileusnić Valentina
Nedeljković Ivana
Nemec Vesna
Nemec Predrag
Nikolić Turnić Tamara
Snežana Lazarević
Srejović Ivan
Stanišić Svetlana
Stojmenović Tamara
Vukašinović Vesić Milica
Zdravković Marija
Živanić Slobodan
Živković Vladimir

ORGANIZACIONI ODBOR


Cvjetićanin Miloš
Jeremić Nevena
Jeremić Jovana
Malić Tatjana
Milosević Miloš
Nikolić Ivan
Stefanović Mirko

TEME KONGRESA


• Prevencija dopinga u sportu
• Sportska ishrana i suplementacija
• Iznenadna srčana smrt u sportu
• Nove dijagnostičke metode u sportskoj medicini
• Bol u sportu

TIPOVI KONGRESNIH SESIJA


• Panel diskusija
• Usmene prezentacije

ŠEMA KONGRESA


Vreme 10. maj 11. maj
07:30 registracija  
09:00 I sesija – Pitanja i odgovori o dopingu I sesija –Tehnologija treninga u sportu
10:30 Kafe pauza Kafe pauza
11:00 II sesija – Nutritivni status sportista u Srbiji II sesija – Kardiovaskularni imidžing - karika koja rešava dilemu: interaktivni prikazi slučajeva
12:30 Pauza za ručak Pauza za ručak
13:00 III sesija -  Značaj kardiološkog pregleda sportista III sesija -  Sportska medicina – od eksperimentalnih istraživanja do primene u praksi
14:30 Kafe pauza Kafe pauza
15:00 IV sesija – Novine u sportskoj suplementaciji IV sesija – Bol u sportu
16:30 V sesija – originalni radovi studenta V sesija – originalni radovi
17:30 Kraj prvog dana Kraj drugog dana

KALENDAR


20. januar 2018 – prvo obaveštenje
15. mart 2018 – rok za slanje apstrakta
15. april 2018 – drugo saopštenje i obaveštenje autorima o primljenim radovima
10. maj 2018 – početak Kongresa

UPUTSTVO AUTORIMA


Apstrakt treba da sadrži materijal koji prethodno nije objavljivan.

Apstrakte slati isključivo u elektronskoj formi, putem e-maila na adresu: smas.info@gmail.com

Apstrakt se formatira na jednoj strani A4 formata (margine 3 cm, font - Times New Roman 12 pt, single prored). Dozvoljeno je u propisani format uključiti tabele, slike i/ili grafikone.

Apstrakt mora biti struktuiran na sledeći način:
• naslov (velikim slovima)
• imena i prezimena autora, naziv ustanove
• tekst: uvod, metodologija, rezultati, zaključak
• ključne reči

Uz apstrakt je neophodno poslati popunjene osnovne podatke o autoru:

ime i prezime: institucija: 
e-mail:  mobilni: 


Prihvaćeni radovi biće objavljeni u zborniku radova kongresa. Naučni odbor zadržava pravo da promeni način izlaganja rada predložen od strane autora.

NAČIN PREZENTACIJE


Usmene prezentacije isključivo u elektronskoj formi (Power Point).
Panel predavanja: 15 - 20 min u zavisnosti od broja pozvanih predavača
Usmeno izlaganje : 10 min

KONGRESNI PROSTOR


Dečji kulturni centar, Takovska 8, Beograd

KOTIZACIJA


Kategorija učesnika  
Učesnici  3000 RSD
Lekari i farmaceuti na specijalizaciji, treneri, instruktori, sportisti, studenti *  1500 RSD
Sportski stipendisti Republike Srbije Ne plaćaju kotizaciju

*potrebno je da dokažu svoj status odgovarajućim dokumentom

Kotizacija obuhvata slobodno prisustvovanje svim kongresnim aktivnostima, kongresni materijal i sendviči za ručak, osveženje na kafe pauzama.

BEDŽ


Bedž se dobija po uplati kotizacije i obavezan je sve vreme kongresa.

IZLOŽBA


Izložba proizvođača i uvoznika suplemenata će biti otvorena za vreme trajanja naučnog programa u Foajeu ispred kongresne sala

UPLATE


Uplatu kotizacije u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate možete izvršiti na račun Udruženja za medicinu sporta 205 – 102832 – 52, adresa Palmotićeva 26, Beograd, PIB 100416785.
Uplate kotizacije se mogu izvršiti i na licu mesta, prilikom registracije.

PRIJAVA >>


Pitanja i dodatna obaveštenja na e-mail: smas.info@gmail.com

AKREDITACIJA


Evidencioni broj akreditacije za KME kod Zdravstvenog saveta A-1-154/18

Cilјna grupa: Lekari, Biohemičari, Zdravstveni tehničari, Medicinske sestre, Farmaceuti, Stomatolozi

Broj bodova za predavača - 12
Broj bodova za pasivno učešće - 6
Broj bodova za usmenu prezentaciju - 9
Broj bodova za poster prezentaciju -7Preuzmite poziv u PDF formatu: 
 
Linkovi
organi i organizacije partneri korisni linkovi
 
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Maršala Tolbuhina 8, 11000 Beograd
Tel: (011) 3058 376, Fax: (011) 3058 376,
Mob: (063) 7345 226, e-mail: smas.info@gmail.com
Pratite nas na Facebook-u
Pratite nas na Facebook-u
Vita-Maxima
Udruženje za medicinu sporta Balkana
Aerolit
Sportski savez Srbije
Antidoping agencija Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije