Sports medicine association of Serbia
 
"Sportska medicina" journal
"Sportska medicina" Journal - Volume 9, Number 1

 

Stručni članak

 

RVANJE - NAŠE POBEDE I PORAZI
Tanja Nastasić Stošković
Rvački savez Srbije

 

Apstrakt

Rvanje se, prema Svetskoj rvačkoj federaciji (FILA), deli na 3 olimpijska stila: rvanje grčko-rimskim stilom, rvanje slobodnim stilom i rvanje za žene. Pridruženi, tj. neolimpijski stilovi rvanja su rvanje na pesku, grepling, pankration.

Bivša SFRJ je smatrana za jednu od rvačkih sila, sa ukupno 16 osvojenih olimpijskih medalja: ukupno 12 medalja u grčko-rimskom stilu i 4 medalje u slobodnom stilu, te je i do današnjeg dana rvanje ostalo naš najtrofejniji olimpijski sport.

Najčešće predrasude sa kojima sam se, kao lekar rvačke reprezentacije Srbije susretala bile su: “muški sport – lekar žena” (iako su žene lekari reprezentacija Rusije, Ukrajine, Uzbekistana, Koreje). Takođe je bilo teško izboriti se sa predrasudom tipa „šta ona zna, mlada je“. Veliki problemi bili su prećutno nepoverenje i odbojnost, a naročito “teorije“ da „uz vrhunski sport uvek ide doping“, „da doktor treba da nam pomogne da ne padnemo na doping-testu“, pretnje, izjave trenera: „ja sam imao takvu povredu, šta će ti doktor ?”, potom „može nas masirati bilo ko“.

Neophodnost determisanja starih od novih povreda zahtevala je opširne anamnestičke podatke. Mnogi rvači se nisu sećali vremena svojih povreda, često nije bila urađena ni osnovna dijagnostika povreda, a terapiju i rehabilitaciju su sprovodili samostalno, često bez ikakvog stručnog nadzora.

U radu su prikazane povrede naših reprezentativaca u rvanju, način i tok njihove dijagnostike i terapije. U prethodnom olimpijskom ciklusu, u rvača su dijagnostikovane: cervikalna diskus hernija, lumbalna serijska diskus hernija, ruptura mišića, subluksacija ramenog zgloba i entenzitisi tricepsa i infraspinatusa, kao i spondilolisteza.

Doping kontrola kod jednog sportiste, pokazala je prisustvo metabolita zabranjene supstance stanozolola, a sportista je kažnjen suspenzijom od 2 godine.

Dati su predlozi mera za uspostavljanje sistema i rešavanje problema povreda i dopinga.

 

 

Abstract

According to FILA (Fédération Internationale des Luttes Associées) wrestling is consisted of three styles: Greco Roman wrestling, free style wrestling and women wrestling. There are also non Olympic styles: beach wrestling, grapping, pangration athlima, belt wrestling alysh and traditional wrestling.

Former Yugoslavia has been one of the leaders in wrestling with 16 Olympic medals: 12in Greco Roman wrestling and 4 in free style wrestling. Wrestling is still the most trophy sport in Serbia.

The biggest prejudice which author has as a female team doctor of Serbian national team were “men sport - women doctor” (in spite women are team doctors of Russian, Ukrainian, Uzbekistan and Korean team) and “what does she know - she is young”. One of the problems have been silent mistrust and hostility, as well as theory that elite wrestling is going with doping and that doctor needs to support athletes not to be doping positive. Above all author were intimidated and underestimate with usual question „I had that kind of injury – you don’t need a doctor“and „therapy could do anybody“.

We have presented injuries of Serbian wrestlers, etiology, diagnostics and therapy. Before last Olympic Games they have had cervical discus hernia, lumbal discus hernia, muscle rupture, subluxation of the arm, entesitis of muculus triceps and infraspinatus and spodilolisteis. We had necessity to determine old from new injuries, needing precise history data. Majority of wrestlers did not remember old injuries, mainly because diagnostic was not done, therapy and rehabilitation was done on their own, usually without any supervision. Doping control has been positive in one case on stanosolol, and an athlete has been banned on two years.


Certain preventive measures have been suggested in order to prevent injuries and doping in wrestling.

 

 

To download PDF (Adobe Acrobat) version, click here

Contact address


Nenad Dikic - editor
Sports medicine association of Serbia
Marsala Tolbuhina 8
11000 Belgrade
Serbia

Tel: +381 11 3058 377
Fax: +381 11 3058 377
e-mail: smas.info@gmail.com

 
 
 
Links
affiliates associates useful links
 
Sports medicine association of Serbia
Marsala Tolbuhina 8, 11000 Belgrade
Tel: +381 11 3058 376, Fax: +381 11 3058 376,
Mob: +381 63 335 008, e-mail: smas.info@gmail.com
srpski / english
Follow us at Facebook
FIMS-2016
IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in sport
Vita-Maxima
Balkan Sport Medicine Association
Aerolit
Sportski savez Srbije
Antidoping agencija Republike Srbije
Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije